Thủ ThuậtWordpress – Làm thế nào để hiển thị ngày tháng trong Wordpress Bạn đã từng tự hỏi làm sao để hiển thị chi tiết ngày tháng trong Wordpress chưa? Đôi lúc chúng ta cần hiển thị ra bên ngoài ngày tháng viết bài này.Sau đây một thủ thuật wordpress nhỏ sẽ giúp chúng ta đạt được như yêu cầu. Xem chi tiết »